MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Trobàrem una península unida a terra per un istme, i un Pla que decidia carrers, places i volums de forma molt, precisa. A l'istme havien de coincidir vehicles i vianants per tal d'accedir al complex format per Imax, Sales de Cine, Maremàgnum, aparcaments i clubs Nàutics i Marítims existents. Un turó cobert de gespa, tallat per talussos, permet separa les dues circulacions. Sobre el pas rodat un mirador de paviment enfustat proporciona uns vista general del port. Carrers i plaça central estan pavimentats amb totxo a sardinell. Els límits principals estan definits per una barana-banc amb sobre de granit Per al Maremàgnum, en un principi, proposàrem un moll sobre el moll existent. Un volum estricte que, al llarg del projecte, adquireix la seva qualitat de ser penetrable pels porxos, galeries, per la vela que s'aixeca sobre el sostre, i en especial, per la gran concavitat oberta al mar per la cara sud. No hi ha diferències evidents en tractament d'interiors i exteriors. Per a la Rambla de Mar, pensàrem en una platja: ser al costat de l'aigua és l'objecte per damunt de la translació. Els cines, res.

CENTRE COMERCIAL MAREMAGNUM Barcelona 1990-1995